Tinuklap ng kaunti ng masilip ang kawalan
Hinipan ng hinipan, makawala, kasukalan
Tatawid, masusuyo, hindi ka bibitawan
Marupok man ang dulo, kumapit ng lubusan

Ginto mang hindi, nakasusugat ang kanto
Dila ma’y napapaso, ni minsa’y di sumuko
Ayaw man sa madla o narungisan ang sarili
Ang damdami’y uusbong, mamamatay, magpaparami

Sa patuloy na paglutang, nalimutang mamahinga
Sa taas ng nilipad, bubulusok pababa
Sa paghintay sa wala, ano ba ang napala?
Sintamis man ng ubas, bukas di’y masisira

Nabigo man ng mapuwing, tuloy lang ang hiling
Sa bawat araw ng pagmulat, pilit pa ring huhukayin
Nahulog, umindak, nasobrahan sa lakas
Umaasa nga tayo, lumuluha ng wagas

Advertisements